Saopćenja

Održana konferencija za medije povodom održavanja ''15. Dana BHAAAS-a u Bosni i Hercegovini''

20.6.2024

U hotelu Hills na Ilidži, danas je, 20.06.2024.godine, održana press konferencija povodom održavanja konferencije ''15. Dani Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka u Bosni i Hercegovini“.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u okviru svojih nadležnosti za iseljeništvo, ima dugogodišnju saradnju sa Bosanskohercegovačko-američkom akademijom umjetnosti i nauka (BHAAAS) kao najistaknutijom organizacijom akademske dijaspore iz Bosne i Hercegovine i jednom od najaktivnijih organizacija u iseljeništvu/dijaspori. 

Učesnici konferencije bili su: dr. Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, dr. Eldina Nizamić, predsjednica BHAAAS-a, dr. Adnan Begović, predsjednik medicinskog odjela BHAAAS-a, dr. Zlatan Akšamija, predsjednik odjela prirodnih i tehničkih nauka BHAAAS-a, Slobodan Radosavljević, predsjednik odjela humanističkih nauka i umjetnosti BHAAAS-a, dr. Tijana Tufek-Memišević, voditeljica BHAAAS programa Održivi razvoj i dr. Ljiljana Đukanović, voditeljica BHAAAS studentskog programa. 

''Znanja, iskustva, profesionalni status i pozicije koje su članovi ove organizacije stekli u zemljama u kojima borave čine nas ponosnim, a njihova predanost da ta znanja i iskustva vrate i prenesu u Bosnu i Hercegovinu, i tako doprinesu njenom razvoju, najvidljivija su na skupovima poput ovoga. Ministarstvo pruža podršku BHAAAS-u još od početka njihovog djelovanja', kazao je Hurtić.

Ministarstvo u svom godišnjem budžetu osigurava određena finansijska sredstva za podršku godišnjim skupovima Dani BHAAAS-a u Bosni i Hercegovini. Takođe je potpisan i Memoradnum o razumijevanju između Ministarstva i BHAAAAS 2017. godine. Memorandum predviđa međusobnu saradnju na razmjeni znanja,  prenosu znanja eksperata iz iseljeništva u Bosnu i Hercegovinu,  aktivno učešće članova BHAAAS-a u javnim konsultacijama o relevantnim javnim politikama u BiH, redovnu razmjenu informacija o aktivnostima usmjerenim na sistemski angažman predstavnika naučne dijaspore u razvojnim procesima i projektima u Bosni i Hercegovini i predlaganje rješenja ključnim institucionalnim i drugim akterima u Bosni i Hercegovini.

U organizaciji Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka (BHAAAS), a uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u periodu od 20. do 23. juna 2023. godine u Sarajevu će se održati ''15. Dani BHAAAS-a u BiH''.  

Ovo je jedna od najposjećenijih naučnih konferencija u regiji koja će ugostiti preko 550 učesnika, uključujući veliki broj predavača iz stranih zemalja, koji će predavati na 25 simpozija uz više od 250 prezentacija. Pored toga, implementirat će se i specijalni program na 7 lokacija (6 radionica, 5 okruglih stolova, 3 promocije knjiga i umjetnička izložba), te specijalni programi iz Održivog razvoja. Kao i svake godine, posebna pažnja biće posvećena programu za studente.