Saopćenja

U Sarajevu održana sjednica UO RSP-a

28.6.2022


Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine bilo je domaćin 20. sjednice  UO Regionalnog stambenog programa na kojoj su učestvovali donatori, predstavnici Evropske komisije, UNHCR-a u i zemalja u kojima  se implementira program Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara BiH Miloš Lučić otvorio je sjednicu UO i ukazao na dinamiku provođenja ovog  programa u BiH. Svoj mandat Ministra za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine ministar Lučić  započeo je upravo aktivnostima vezanim za Regionalni stambeni program  koji ima višestruki  značaj za sve  partnerske zemlje koje su  dio ovog projekta.   Glavni cilj projekta je obezbijediti krov nad glavom najranjivijim kategorijama društva, a to su interno raseljena lica i povratnici, a to znači obezbijediti im uslove za siguran povratak, integraciju i život dostojan čovjeka. 


Implementacija RSP-a je u toku i planirano je da bude završen u junu sledeće godine. U okviru RSP-a u BiH je  izgrađeno više od 2000  stambenih jedinica i  postignuti su značajni rezultati.   Ovaj napredak ne može se pripisati samo Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH nego i  jedinicama za implementaciju: Sekreterijatu  za raseljena lica i migracije Republike Srpske, Ministarstvu za raseljene osobe i izbjeglice Federacije BiH,  Odjeljenju Vlade Brčko distrikta za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja i Fondu za povratak BiH. Takođe, uspjehu je doprinijela i izvrsna  saradnja  partnerskih zemalja što posebno doprinosi jačanju međusobnog povjerenja među partnerima i korisnicima projekta, zatim implementaciji projekta od strane domaćih vlasti,  kao i veći kvalitet rada i odgovornost vlasti u svim zemljama prema ovom značajnom pitanju. Zalaganje, posvećenost i standardizovane procedure partnerskih zemalja  doprinijeli su  efikasnoj implementaciji programa na terenu. Ovaj vid regionalnog mehanizma saradnje potvrdio se kao dobar model u rješavanju niza regionalnih izazova u oblasti migracija, kao što su pitanja upravljanja readmisijom, politike prema azilantima i aktuelnim migracijama ka zapadnoj Evropi.