Saopćenja

Ministar Lučić – Dan ljudskih prava

10.12.2021Dan ljudskih prava obilježava se 10. decembra, na dan kada je 1948. usvojena  Opšta deklaracija o ljudskim pravima kojom se pozivaju svi narodi na priznanje urođenog dostojanstva te jednakih i neotuđivih prava svih ljudi kao temelja slobode, pravde i mira u svijetu. 
Deklaracija predstavlja temelj današnjeg međunarodnog sistema ljudskih prava  i u njoj se po prvi put navode osnovna ljudska prava i slobode koja rođenjem pripadaju svakom čovjeku, bez diskriminacije. Ljudska prava su ključan preduslov  izgradnje mira i  stabilnosti svakog   društva. Obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava simbolizuje neprestanu borbu za očuvanjem postignutog napretka u području ljudskih prava te u isto vrijeme podsjeća na potrebu aktivnog zalaganja za zaštitu i unapređenje ljudskih prava. U ovim izazovnim vremenima, kao Ministar za ljudska prava i izbjeglice ostajem predan poštovanju ljudskih prava i sloboda, demokratiji, vladavini prava i jednakosti koji treba da budu temelj društva i javnih politika, uključujući i one usmjerene na borbu protiv pandemije i  društveni oporavak. Stanje ljudskih prava u našem društvu nije zadovoljavajuće i  svakodnevno se različite kategorije stanovištva susreću sa ovim problemom, a panedemija je dodatno doprinijela tome. Kao društvo moramo se izgraditi i svakodnevno podizati nivo pojedinačne i kolektivne svijesti kako bi ugroženim i ranjivim kategorijama pomogli da se uključe u sve društvene tokove i  uživaju u zagrantovanim ljudskim pravima jer sva bića rađaju se jednaka i slobodna u dostojanstvu i pravima. Dužnost nam je da pogledamo oko sebe i ako uočimo slučajeve kršenja ljudskih prava skrenemo pažnju i nadležnih institucija i javnosti jer borba za ljudska prava je neprekidan proces koji nikad ne prestaje.