Saopćenja

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM 3. DECEMBRA - MEĐUNARODNOG DANA LICA SA INVALIDITETOM

3.12.2021

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i ove godine želi da podsjeti na značaj 3. decembra – Međunarodnog dana lica sa invaliditetom.

Nalazimo se na kraju druge godine Pandemije COVID-19 koja je dodatno ugrozila ionako težak položaj lica sa invaliditetom i kod nas i u cijelom svijetu. Lica sa invaliditetom su posebno ranjiva i teško pogođena u sadašnjim uslovima visokog rizika za zdravlje i velike stope smrtnosti. Restriktivne mjere kretanja i socijalno distanciranje su umnogome dodatno izolovali populaciju koja je i u redovnim životnim tokovima često isključena zbog različtih barijera na koje nailaze u društvu. Posebno su ranjiva djeca sa invaliditetom i njihove porodice, a sveopšta situacija dodatno uzima danak na mentalnom zdravlju.

Ipak nam je drago primjetiti da veliki broj udruženja i saveza lica sa invaliditetom provodi svoje aktivnosti i ne odustaje od svoje misije iako rade u posebno teškim uslovima, te posebno na činjenicu da je veliki broj njihovih članova nažalost teško oboljeo ili preminuo. 

Tako je naše ministarstvo imalo priliku da učestvuje u izboru dobitnika priznanja „Ravnopravno-različiti“ za liderku i lidera sa invaliditetom, a u organizaciji Organizacije amputiraca „UDAS“. Dobitnici ovog priznanja za ovu godinu su Ariel Kurtagić iz Bihaća i Ognjen Ranisavić iz Banja Luke. Toplo vam preporučujemo da ih potražite na internetu i da pratite rad ovih sjajnih lidera, koji su primjer kako lica sa invaliditetom mogu biti ogroman resurs i kapital za društvo, te kako mogu donijeti značajne pozitivne promjene u društvo.

Komisija za izbor dobitnika priznanja „Ravnopravno-različiti“ je takođe odlučila da dodijeli priznanja posthumno za Elviru Bešliju iz Sarajeva i Oliveru Mastikosa iz Banja Luke i to za višedecenijski doprinos u promociji i zagovaranju prava za lica sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Njihov rad je izuzetno značajan i ostao je ugrađen kroz izgranju kapaciteta, ne samo udruženja i saveza u kojima su radile i djelovale, već i u samom sistemu nadležnih insitucija države gdje su dale doprinos u izradnji politika, strategija, zakona i drugih pravnih akata značajnih za prava i položaj lica sa invaliditetom u Bosni i Hercegovni. Ove osobe će ostati zapamćene kao veliki profesionalci i parterni Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, na čemu smo im vječno zahvalni.