Saopćenja

Ministar Lučić razgovarao sa zamjenikom direktora Razvojne banke Savjeta Evrope Rajnerom Lovatom

9.11.2021

Sastanak je održan putem Zoom platforme a tema je bila  dosadašnja realizacija Regionalnog stambenog programa u Bosni i Hercegovini, te narednim koracima koje je neophodno preduzeti.  Ministar Lučić je naglasio da je do sada kroz RSP u BiH izgrađeno oko 2.000 stambenih jedinica, te da je trenutno otvoreno više od 1.000 gradilišta u gotovo svim lokalnim zajednicama. Imajući u vidu takve pokazatelje, ministar Lučić  je zatražio od predstavnika Razvojne banke Savjeta Evrope razumijevanje za BiH kada je u pitanju obaveza države po međunarodnom sporazumu da osigura svoj dio učešća u projektu. Dogovoreno je da će o tome biti riječi  na predstojećoj Skupštini donatora kako bi i donatori RSP-a bili upoznati sa ovom problematikom. Takođe, bilo je riječi i o osiguranju sredstava za infrastrukturne priključake korisnicima čije su kuće već izgrađene, a sredstva bi trebala biti obezbjeđena kroz RSP fond, o čemu će takođe odlučivati donatori, a na osnovu iskazanih potreba.

Kada je  u pigtanju  dinamika realizacije RSP-a u BiH, ministar Lučić je naglasio da insistira da izvođači radova  ispoštuju zadate odnosno ugovorene rokovi, te da je zadovoljan brzinom obnove i izgradnje objekata na području Republike Srpske. Ministar je  sugerisao jedinicama za implementciju da se što prije krene u proceduru ugovaranja obnove i izgradnje preostalog broja stambenih jedinica za korisnike.