Saopćenja

MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

25.11.2021

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se 25. novembra  u znak sjećanja na sestre Mirabal koje je 1960. godine u Dominikanskoj Republici brutalno ubio diktator Rafael Trujilo.

Nasilje nad ženama najrašireniji je oblik ugrožavanja osnovnih ljudskih prava, ali, nažalost, najveći broj nasilja ostaje neregistrovan. Žene se teško  odlučuju prijaviti nasilnika, najčešće iz  straha  plašeći se da će to rezultirati još težim nasiljem. Tu su i drugi razlozi kao što je ekonomska zavisnost, nisko  samopouzdanje, mišljenje žrtve da joj ionako niko ne može pomoći itd. Prema podacima Ujedinjenih nacija polovina ubijenih žena stradala je  od ruke svojih sadašnjih ili bivših partnera. Zbog  svega ovoga trebamo što češće iznositi ovaj problem u javnost, kako bi probudili kolektivnu ali  i individiulanu  svijest da je svaki oblik nasilja neprihvatljiv i treba ga prijaviti. Svjedici  smo da je došlo  do  drastičnog porasta broja slučajeva nasilja u porodici od početka  pandemije uzrokovane virusom KOVID-19. Ne smijemo ćutati o nasilju  i nijemo ga posmatrati. Moramo pomoći žrtvama i ohrabriti ih da prijave nasilnike, a nadležne  institucije  su dužne da ih adekvanto kazne.