Saopćenja

Ministarstvo obezbijedilo IT opremu

23.11.2021

U Izbjegličko prihvatnom centru Salakovac organizovana je  dodjela IT opreme koju je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH obezbijedilo kroz projekat „Podrška sistemu prihvata i integracije državljana BiH koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji“, a koji se realizuje uz podršku Savezne kancelarije za migracije i izbjeglice Savezne Republike Njemačke. Vrijednost projekta  je 600.000 evra.  U okviru  ovog projekta nabavljena je  informatička oprema u vrijednosti od 106.000 KM za 20 lokalnih zajednica. Nabavljeno je 47 računara i 43 multifunkcionalna uredjaja. Cilj je da se lokalne zajednice osnaže tehnički  kako bi mogle razvijati sistem praćenja i evaluacije u pružanju podrške pri reintegraciji readmisiranih osoba. Projekat koji vodi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, u saradnji sa partnerom za implementaciju „Hilfswerk International“, od izuzetnog je značaja za sve uključene aktere u proces readmisije. Implementacijom ovog projekta nastaviće se koordinacija svih nivoa vlasti u BiH kroz formiranje i izgradnju nedostajućih kapaciteta, uz ispunjavanje međunarodno prihvaćenih obaveza (očuvanje bezviznog režima), te omogućiti nesmetan prihvat i integracija državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji.   

Pored uspostavljanja administrativnih kapaciteta projekat je prilika da se u lokalnim zajednicama obnovi stambeni fond. Planirana je obnova oko 20 stambenih jedinica u lokalnim zajednicama za potrebe readmisiranih BiH državljana koje će moći koristiti i socijalno ugrožene kategorije iz tih lokalnih zajednica.

U narednom periodu Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će, u saradnji sa entitetskim koordinatorima za readmisiju, Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica i Sekretarijatom za raseljena lica i migracije Republike Srpske izvršiti odabir stambenih jedinica za rekonstrukciju nakon čega će biti  pokrenute procedure.