Saopćenja

Ministar Lučić razgovarao sa ministrom policije i pravde i saveznim poslanikom Švajcarske Keler-Suter

21.10.2021

Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara BiH Miloš Lučić razgovarao je sa visokom delegacijom Švajcarske  koju je predvodila Ministar policije i pravde i savezni poslanik Karin Keler-Suter. Ovom prilikom ministar Lučić izrazio je zahvalnost Švajcarskoj na konstruktivnom uticaju na rješavanje aktuelnih pitanja i posebno na pomoći i donacijama kroz projekte koju ova zemlja pruža dugi niz godina. Ministri su se saglasili  da žele nastaviti saradnju po svim pitanjima uključujući i pomoć koju Švajcarska pruža u Prihvatno-izbjegličkom centru Salakovac gdje borave tražioci azila i lica pod supsidijarnom zaštitom. Ministar Keler-Suter je podsjetila da je sporazum o partnerstvu BiH i Švajcarske, kada je riječ o migracijama, sklopljen 2009. godine, te da je saradnja vrlo uspješna i da Švajcarska cijeni ulogu koju BiH ima kao tranzitna zemlja jer je riječ o teškom zadatku pošto se radi o pitanju ljudskih prava koja su veoma važna za Švajcarsku. Bez obzira što se migranti moraju i vratiti u zemlju porijekla, jako je važno da se poštuju njihova ljudska prava, složili su se učesnici sastanka.

Ministar Lučić  je zahvalio Švajcarskoj, koja je pomogla sa više od pet miliona KM za ublažavanje migrantske krize u BiH, te izrazio zadovoljstvo što će ta podrška biti nastavljena ističući da su se razgovori najviše odnosili na nadolazeće migrante koje očekuje BiH. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice omogućilo je smještaj u Salakovcu za legalne migrante, a kroz budžet određena su sredstva za ublažavanje migrantske krize", istakao je  ministar Lučić.

Tokom susreta bilo je riječi i o pitanju readmisije. Kada je riječ o zbrinjavanju migranata, ministar Lučić je rekao da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice sa 170.000 KM pomaže ublažavanje migrantske krize, ističući da u projektu smještaja migranata učestvuje i Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara i kantoni u Federaciji BiH.