Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине
Štampaj
Obnova, razvoj, monitoring
19.3.2009 11:24
Adresar regionalnih centara


ADRESAR REGIONALNIH CENTARA (sa imenima zaposlenih)

Regionalni centar Sarajevo

adresa: Vilsonovo šetalište br. 10
kontakt telefon: 033/714-207 i 033/643-942
Fax: 033/714-205
rc.sarajevo@mhrr.gov.ba
Zaposleni: Zehra Mustoo, Dražen Ćeha, Ragib Humačkić,  Adnan Hodžić i Samir Sahačić

Regionalni centar Mostar

adresa: Mladena Balorde br. 7
kontakt telefon: 036/555-840
Fax: 036/555- 841
mljpi.rcmostar@bih.net.ba
Zaposleni: Smajo Tinjak, Bogdan Brnjašić, Slavo Vujadinović i Gordana Bošnjak

Regionalni centar Tuzla

adresa: Kralja Tvrtka br. 2
kontakt telefon:  035/249-350, 035/249-351, 035/249-352
Fax: 035/253-603
ministarstvo.ljpi@bih.net.ba
Zaposleni: Enver Agić, Bego Uvalić, Mešan Lupić, Danijela Mrkić, Duško Stevanović i Mato Pranjić

Regionalni centar Banja Luka

adresa: Jevrejska br. 73
kontakt telefon: 051/218-089, 051/223-581, 051/223-580
Fax: 051/223-582
mljpi.bl@teol.net
Zaposleni: Dušan Kezunović, Ljiljana Šešum, Božana Šapić,   Mirsad Beganović i Mevlida Vunić