Arhiva galerijaKonferencija povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava u BiH

Ne treba nam aplauz, treba nam
konkretno rijesenje
Dokumentarni film: Ne treba nam aplauz, treba nam konkretno rijesenje

19.3.2019.

Javni poziv za prikupljanje prijava za angažman vanjskog saradnika (angažovanje na poslovima domaćina/hostese na štandu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine namijenjenom iseljeništvu, na 31. Sarajevskom sajmu knjga koji će se održati od 17.04. do 22.04.2019. godine u Centru "Skenderija", Sarajevo)

Javni poziv za prikupljanje prijava za angažman vanjskih saradnika u Izbjegličko-prihvatnom centru „Salakovac“ i Readmisionom centru u Mostaru iz sredstava Podprojekta „Podrška izbjeglicama i migrantima u Bosni i Hercegovini“ za 2019. godinu

28.02.2019.

JAVNI POZIV za dostavu prijave za učešće u dijelu aktivnosti na realizaciji projekta "Podizanje svijesti iz oblasti zaštite zdravlja romske populacije".


OTVOREN PROCES JAVNIH KONSULTACIJA O PREDNACRTU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTVA ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BiH ZA 2018. GODINU

OTVOREN PROCES JAVNIH KONSULTACIJA O PREDNACRTU  PROGRAMA RADA MINISTARSTVA ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BiH ZA 2019. GODINU


Pristup informacijama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice

Anketa