ODLUKA o procesu rada i internim procedurama za zaštitu života i zdravlja zaposlenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice za vrijeme trajanja pandemije virusa COVID-19 proglašenog od strane Svjetske zdravstvene organizacije

IZVJEŠTAJ o provođenju cjelokupnog Akcionog plana za djecu Bosne i Hercegovine 2015. – 2018.

(Usvojen 5.8.2019. godine na 176. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine)

ODLUKA o kriterijima za dodjelu grant sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2020. godinu11.10.2021.

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u projektu Finansijski instrument za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine (FIGAP II)

 26.8.2021.

Nacionalni fond Republike Austrije za žrtve nacionalsocijalizma ove godine prvi put raspisuje nagradu „Simon Wiesenthal“. Nagrada se dodjeljuje godišnje najviše za tri osobe ili grupama za njihov poseban civilni angažman protiv antisemitizma i za proučavanje o Holokaustu. Rok za prijavu je 30.09.2021. godine.